Vad är ROT-avdrag?


ROT-avdraget är ett skatteavdrag som gäller för många typer av tillbyggen, renoveringar och andra arbeten som sker på och runt ditt hus. Att göra ROT-avdrag innebär att den del av arbetet som är arbetskostnad halveras, upp till ett maxavdrag på 50 000 kr per person och år.

För att göra ROT-avdrag krävs att:
– Arbetet berättigar till ROT-avdrag. Det är Skatteverket som avgör vad som är ROT-avdragsberättigande och inte.

– Den som gör avdraget har betalat in så mycket skatt under året att det täcker summan. För att göra maximalt ROT-avdrag brukar en månadsinkomst på runt 25 000 kronor krävas. Gör du ett mindre ROT-avdrag krävs en mindre inkomst. Gör du andra typer av avdrag kan månadsinkomsten behöva vara ännu högre för att kunna täcka ROT-avdraget.

– Handlingar om ROT-avdraget skickas till Skatteverket. Detta sköts idag av hantverkaren som utför arbetet men det är upp till dig som konsument att kontrollera att du har rätt till ROT-avdrag.

– ROT-avdraget får bara göras för den del av arbetet som är arbetskostnad, alltså inte för kostnader för exempelvis material eller resor. Be därför alltid entreprenören att specificera vad i en offert eller på en faktura som är arbetskostnad respektive materialkostnad och resekostnad.

– ROT-avdragets gränser är inte alltid knivskarpa, exempelvis är vissa typer av markarbeten godkända för ROT-avdrag, exempelvis dränering medan andra, som marksten, inte är det.


Att utnyttja den skatterabatt som ROT-avdraget ger är alltså en väldigt gynnsam affär för dig som konsument och är en bra anledning till att anlita ett proffs istället för att göra arbetet själv.

Vi tar hand om och hjälper till att allt blir rätt när du väljer att utnyttja ROT-avdraget. Vi frågar alltid om du vill utnyttja ROT, och skulle vi glömma så påminn oss gärna!